Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hotline: 0938 247 739

My status

Giấy chứng nhận

Đối tác


 

 

 

Khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

Hóa chất xử lý nước làm mát tuần hoàn hở

 Hóa chất xử lý nước làm mát tuần hoàn hở

    
 
 
Chống đóng cặn và ăn mòn trong đường ống và thiết bị làm mát. Chống rong rêu, vi sinh vật, nấm, tảo.
* Chống đóng cặn trong đường ống và thiết bị làm mát (Rất tốt đối với cáu cặn Can xi).
* Chống ăn mòn đồng (Tạo một lớp màng Azoles chống ăn mòn trên bề mặt đồng).
* Chống rong rêu, vi sinh vật, nấm, tảo.

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC LÀM MÁT TUẦN HOÀN HỞ
STT
Tên sản phẩm
Chức năng/ Công dụng
CHỐNG ĐÓNG CẶN VÀ ĂN MÒN
1
GREEN DX 200
* Chống đóng cặn trong đường ống và thiết bị được làm mát (Rất tốt đối với cáu cặn Can xi)
* Chống ăn mòn đồng 
(Tạo một lớp màng Azoles chống ăn mòn trên bề mặt đồng)
2
GREEN DX 220
* Chống đóng cặn trong đường ống và thiết bị được làm mát(Chức năng phân tán rất tốt đối với CaCO3, Silicates, gỉ sét
* Chống ăn mòn đống 
(Tạo màng Aromatic Azoles chống ăn mòn trên bề mặt đống)
3
GREEN DX 240
* Chống đóng cặn trong đường ống và thiết bị được làm mát bằng nước.
* Phân tán cáu cặn Canxi.
4
GREEN CX 300
* Chống ăn mòn cho thép Carbon
* Chống ăn mòn đồng
* Chống đóng cặn, phân tán bùn
5
ORGABEAT
SP - 11V
* Chống ăn mòn cho bề mặt thép và đồng.
* Chống cáu cặn và phân tán cáu cặn.
* Diệt rong rêu, vi sinh vật
6
ORGAFILM
915V
* Chống ăn mòn cho bề mặt thép và đồng.
* Chống cáu cặn và phân tán cáu cặn
7
ORGAFILM
925V
* Chống ăn mòn cho bề mặt thép và đồng.
* Chống cáu cặn và phân tán cáu cặn
DIỆT RONG RÊU, VI SINH VẬT, NẤM TẢO
8
GREEN SX 800
* Diệt rong rêu
* Diệt vi khuẩn Legionaire
* Dùng liều lượng cao có thể diệt vi khuẩn
* Tác dụng trong thời gian dài hơn GREEN SX 840
9
GREEN SX 801
* Kiểm soát sự phát triển của hầu hết các vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, nấm và tảo.
* Tác dụng trong 1 thời gian dài
10
GREEN SX 820
* Chức năng diệt khuẩn cao hơn SX 800
* Thời gian tác dụng nhanh hơn so với SX 800
* Phát huy tác dụng cao nhất khi sử dụng cùng với SX 800
* Nên bổ sung gián đoạn vào hệ thống.
11
GREEN SX 840
* Chất Ô xi hóa mạnh 
(Diệt vi sinh vật và phân tán xác vi sinh vật)
12 ORGACIDE NV
* Chất Oxy hóa mạnh
(Diệt vi sinh vật và phân tán xác vi sinh vật
13 ORGACIDE 105V
* Chất Oxy hóa mạnh.
(Diệt vi sinh vật và phân tán xác vi sinh vật
CÁC LOẠI HÓA CHẤT ĐẶC CHẾ KHÁC THEO TÍNH CHẤT NƯỚC TỪNG KHU VỰC